woensdag 25 maart 2020

25 maart 2020

http://www.imagenetz.de/ff3674bae/God-de-Heer-regeert-18.37.ppsx.html
 
PowerPoint over God de Heer regeert;
Samenzang met bovenstem.
 
Hartelijke kijk en luister groet van Rian

donderdag 19 maart 2020PowerPoint; over Gods voorzienigheid.
Geschreven door; Christien de priester.

Wat heeft het ons te zeggen!
in deze weken van het corona virus...
en niet wetende wat ons nog te wachten staat.


Hartelijke groet van Rian
 

dinsdag 10 december 2019

http://www.imagenetz.de/ff2e4fca9/Wel-een-gouden-rand.ppsx.html
 
Gedicht door Mevr. Groeneweg - de Reuver.
Wel een gouden rand.
 
Wat kunnen er een stormen over ons gaan door;
ziekte / zorgen rondom kinderen,
verdriet in huwelijken/scheidingen,
en vult zelf u/jouw zorg maar in.
Misschien  mag dit gedicht
tot steun en troost  zijn.
 
Een hartelijk kijk en luistergroet van Rian

woensdag 23 oktober 2019

23 Okotber 2019

http://www.imagenetz.de/f502198ef/Presentatie-er-is-een-God-bloggen.ppsx.html
PowerPoint;
 
 Er is een God die hoort; 
In vreugde...blijdschap...droefheid en smart.
 
Een ieder sterkte in de weg die gegaan moet worden, en dat we het alleen van Hem mogen verwachten.
 
Maar ook in blijdschap en vreugde en de mogen Heere erkennen voor Zijn weldaden aan ons bewezen.
 
Een hartelijke kijk en luister groet van Rian
 

zaterdag 2 maart 2019

2 maart 2019

http://www.imagenetz.de/f546ab027/Vier-woorden.ppsx.html

Gedicht over vier woorden uit het Huwelijksformulier.
Door Christien de Priester.

Die, hoe het ook moog`tegenlopen
gestadig op Zijn goedheid hopen.
Psalm 147 vers 6

 
Ontvang een hartelijke kijk en luister groet van Rian


zaterdag 8 december 2018

8 december 2018

http://www.imagenetz.de/fc93dfcd5/De-juiste-keuze-1.ppsx.html
Een nieuwe Powerpoint;
 
Kerst verhaal;  De juiste keuze.
 
Steeds opnieuw moeten wij keuzes maken in ons leven.
En dan de vraag wat is de juiste keuze.
 
 
Laat dit een leerschool zijn voor ons allen.
Om in alles tot Hem te gaan...wat is de weg.
Er staat toch immers geschreven in Zijn woord;
 
zonder mij kunt gij niets doen. Johannes 15 vers 5 b
 
Een hartelijke kijk en luister groet van Rian

woensdag 7 november 2018

7 november 2018

http://www.imagenetz.de/f555c8623/Genade-oneindig-groot.ppsx.htmlNieuwe Power Point ;

Genade oneindig groot.
Gezongen door Urker mannenzangverenging " Onger- Oens"

Een hartelijke kijk en luister groet van Rian

rvanderhoek@solcon.nl