woensdag 10 juni 2015

http://www.imagenetz.de/f95524310/Ongebeden-verhoringen-0.ppsx.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Power Point;
Ongebede verhoringen..... Wijlen Ds. J.J. Poort
 
Hierbij een uitleg over enkele  gedeelte`s van de tekst in de Power Point zoals:

Want ook Hij zal daar ongetwijfeld last van hebben;

van onverhoorde gebeden.   

Wat is: "om geestelijk in evenwicht te blijven"...?

De Heere laat keer op keer de nodiging uitgaan (o.m. door middel van de prediking) tot mensen om zich tot Hem te wenden.

De noodzaak om zich te bekeren en het Evangelie te geloven, ernstig welmenend. Geven we daar gehoor aan?

Of laten we de Heere bidden en smeken, zoals Paulus het verwoordt in 2 Kor. 5 : 20  Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege, laat u met God verzoenen.

Dus als je de zinsnede van ds. Poort hier naast legt, dan bidt God: wendt u naar Mij toe, en wordt behouden, alle gij einden der aarde, enz.

En als dat niet gebeurt?

Is dat soms wat ds. Poort zou bedoelen? Dat God daar last van heeft als aan Zijn roepstem geen gehoor wordt gegeven? Hoe ernstig is dat!

Wie in ongeloof dóórleeft en alleen maar ziet op de aardse omstandigheden, de zorgen en moeiten van dit leven, die groeit scheef.

Die voelt zich misdeeld en vindt dat hij/zij een veel te zwaar pak te dragen heeft.

Maar ziende op Christus, op de zware last der zonde die Hij vrijwillig heeft gedragen voor de Zijnen, dan gaat onze hand op de mond.

Dan hebben we vanuit de mens bezien misschien een zwaar kruis te dragen.

Maar hoe zit het met de last van de zonde? Van ónze zonde? Persoonlijk?

Weeg die 2 zaken eens tegen elkaar af.
 
Wie mag leunen op Christus, wie in geloof tot Hem de toevlucht heeft mogen nemen,
is volgens mij “geestelijk in evenwicht’.

Afzien van alles van jezelf, maar dan ook van álles!

En het leven en de zaligheid vinden in Hem alleen!